sulcotrion | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/7/2021 om: 12:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Sulcotrion

Stofgegevens

 
Stofnaam
sulcotrion
CAS-nummer
99105-77-8
Aquo-code
sulcton
SIKB-id
4735
Synoniem
sulcotrion / 2-[2-chloor-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexaan-1,3-dion
Molecuulformule
C14H13Cl1O5S1
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/7/2021 om: 12:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/7/2021 om: 12:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm sulcotrion
(99105-77-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 13 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/7/2021 om: 12:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/7/2021 om: 12:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
sulcotrion
(99105-77-8)
Specifieke naam op SZW-lijst sulcotrion / 2-[2-chloor-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexaan-1,3-dion
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten