salpeterzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Salpeterzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
salpeterzuur
Engelse naam
nitric acid
CAS-nummer
7697-37-2
UN-nummer
2031; 2031; 2031; 2032
EG-nummer
231-714-2
Aquo-code
HNO3
SIKB-id
3945
Synoniem
salpeterzuur (70%)
Molecuulformule
H-N-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van salpeterzuur
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
salpeterzuur
(7697-37-2)
Stofklasse voor luchtemissies gA.3
Grensmassastroom 150 g/uur
Emissiegrenswaarde 30 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm salpeterzuur
(7697-37-2)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 1,3 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 4,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 150 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 440 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 4,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 300 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 4,2 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 80 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 240 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 11,8 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

11:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
salpeterzuur
(7697-37-2)
salpeterzuur
(7697-37-2)
salpeterzuur
(7697-37-2)
salpeterzuur
(7697-37-2)
UN-nummer 2031
2031
2031
2032
Benaming en beschrijving 3.1.2 SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met meer dan 70 procent zuur
SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met minder dan 65 procent salpeterzuur
SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met ten minste 65 procent, maar niet meer dan 70 procent salpeterzuur
SALPETERZUUR, ROODROKEND
Klasse 2.2 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 CO1
C1
CO1
COT
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
II
I
Etiketten 5.2.2 5.1+8 8 5.1+8 5.1+6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
1 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E2
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC02
P602
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP81
B15 PP81
B15 PP81
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP15
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
T8
T8
T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
L4BN
L4BN
L10BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TC6 TT1
TU42
TC6 TT1
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
2 (E)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
CV13 CV24 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 885 80 85 856

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
sterk bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend) en giftig.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:40 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten