rubidium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Rubidium

Stofgegevens

 
Stofnaam
rubidium
CAS-nummer
7440-17-7
UN-nummer
1423
EG-nummer
231-126-6
Aquo-code
Rb
SIKB-id
1987
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm rubidium
(7440-17-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) 2,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) 8,8 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
rubidium
(7440-17-7)
UN-nummer 1423
Benaming en beschrijving 3.1.2 RUBIDIUM
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403 IBC04
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE5 TE21 TM2 TT3 TU2 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X423

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:22 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten