quarternaire ammoniumverbindingen C12-C14 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Quarternaire Ammoniumverbindingen C12-C14

Stofgegevens

 
Stofnaam
quarternaire ammoniumverbindingen C12-C14
Engelse naam
quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides
CAS-nummer
85409-22-9
EG-nummer
287-089-1
Aquo-code
QAVbzC1214ak
SIKB-id
5274
Synoniem
benzyl-C12-14-alkyldimethyl-, chloriden
Functionele stofgroep
surfactanten

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm quarternaire ammoniumverbindingen C12-C14
(85409-22-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,054 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 1,6 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 12:26 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten