p-toluïdine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

P-Toluïdine

Stofgegevens

 
Stofnaam
p-toluïdine
Stofafkorting
4-MA
Engelse naam
p-toluidine
CAS-nummer
106-49-0
EG-nummer
203-403-1
Aquo-code
4C1yAn
SIKB-id
3063
Synoniem
4-methylaniline
monomethylaniline
Molecuulformule
C7H9N1
SMILES
Cc1ccc(N)cc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van p-toluïdine
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen
Chemische stofgroep
aromatische amines
methylanilines

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Het bevoegd gezag kan dit stofadvies opvragen via de helpdesk van deze website.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm p-toluïdine (4-MA)
(106-49-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,81
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 10 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 10 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 30 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,3 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten