propachloor | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Propachloor

Stofgegevens

 
Stofnaam
propachloor
Engelse naam
propachlor
CAS-nummer
1918-16-7
EG-nummer
217-638-2
Aquo-code
propCl
SIKB-id
1422
Synoniem
2-chloor-N-fenyl-N-isopropylaceetamide
Molecuulformule
C11-H14-Cl-N-O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van propachloor
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
chlooraceetaniliden

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm propachloor
(1918-16-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,98
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1300 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 1300 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 6 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,06 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 13 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 8:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten