2,6-dichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-Dichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,6-dichloorfenol
Engelse naam
2,6-dichlorophenol
CAS-nummer
87-65-0
EG-nummer
201-761-3
Aquo-code
26DClFol
SIKB-id
136
Molecuulformule
C6-H4-Cl2-O
SMILES
Oc1c(Cl)cccc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,6-dichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
dichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-dichloorfenol
(87-65-0)

(behoort tot dichloorfenolen)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater ernstig risiconiveau
 

Toelichtende voetnoot

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten