procarbazine hydrochloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Procarbazine Hydrochloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
procarbazine hydrochloride
Engelse naam
procarbazine hydrochloride
CAS-nummer
366-70-1
EG-nummer
206-678-6
Molecuulformule
C12H19N3O.ClH
SMILES
c1(C(NC(C)C)=O)ccc(CNNC)cc1.Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van procarbazine hydrochloride
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm procarbazine hydrochloride
(366-70-1)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,002 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 7:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
procarbazine hydrochloride
(366-70-1)
Specifieke naam op SZW-lijst procarbazine hydrochloride
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten