polymaleïnezuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 8:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Polymaleïnezuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
polymaleïnezuur
Stofafkorting
PMA
Engelse naam
polymaleine acid
CAS-nummer
26099-09-2
EG-nummer
607-861-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
polmlinzr
SIKB-id
5237
Synoniem
2-butenedioic acid (2Z)-, homopolymer
Chemische stofgroep
organische zuren
co-polymeer van maleïnezuur en acrylzuur
polyacrylzuur (1)

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 8:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 8:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polymaleïnezuur (PMA)
(26099-09-2)
co-polymeer van maleïnezuur en acrylzuur (PMAAA)
(behoort tot polymaleïnezuur)
polyacrylzuur (1) (PAA)
(behoort tot polymaleïnezuur)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 304 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 4,4 mg/l 22 mg/l 4,4 mg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 8:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten