polyethyleen polypropyleenglycol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Polyethyleen Polypropyleenglycol

Stofgegevens

 
Stofnaam
polyethyleen polypropyleenglycol
Engelse naam
glycols, polyethylenepolypropylene, monobutyl ether
CAS-nummer
9038-95-3
Aquo-code
plC2yeplC3ye
SIKB-id
4469

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polyethyleen polypropyleenglycol
(9038-95-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 8,2 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 58 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 5,4e-010 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten