2,6-dichloorbenzamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-Dichloorbenzamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,6-dichloorbenzamide
Stofafkorting
BAM
Engelse naam
2,6-dichlorobenzamide
CAS-nummer
2008-58-4
EG-nummer
217-918-4
Aquo-code
26DClBenAd
SIKB-id
135
Molecuulformule
C7-H5-Cl2-N-O
SMILES
C(N)(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,6-dichloorbenzamide
Chemische stofgroep
amiden
aniliden

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-dichloorbenzamide (BAM)
(2008-58-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1000 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten