platina | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Platina

Stofgegevens

 
Stofnaam
platina
Engelse naam
platinum
CAS-nummer
7440-06-4
EG-nummer
231-116-1
Aquo-code
Pt
SIKB-id
1410
Molecuulformule
Pt
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
platina
(7440-06-4)
Stofklasse voor luchtemissies sA.3
Grensmassastroom 10 g/uur
Emissiegrenswaarde 5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm platina
(7440-06-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR 0,3 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 1 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

deze norm is een ad hoc MTT

2:

metallisch

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 4:11 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten