pentylacetaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Pentylacetaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
pentylacetaat
Engelse naam
pentyl acetate
CAS-nummer
628-63-7
EG-nummer
211-047-3
Aquo-code
amactt
SIKB-id
293
Synoniem
amylacetaat
n-pentylacetaat
isopentylacetaat
1-methylbutylacetaat
2-methylbutylacetaat
2(of 3)-methylbutylacetaat
Molecuulformule
C7-H14-O2
SMILES
C(CCCC)OC(C)=O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van pentylacetaat
Functionele stofgroep
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
pentylacetaat
(628-63-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.2
Grensmassastroom 500 g/uur
Emissiegrenswaarde 50 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm pentylacetaat
(628-63-7)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 530 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/14/2021 om: 6:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten