2,5-dichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,5-Dichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,5-dichloorfenol
Engelse naam
2,5-dichlorophenol
CAS-nummer
583-78-8
EG-nummer
209-520-4
Aquo-code
25DClFol
SIKB-id
127
Molecuulformule
C6-H4-Cl2-O
SMILES
Oc1cc(Cl)ccc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,5-dichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
dichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dichloorfenolen
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,5-dichloorfenol
(583-78-8)

(behoort tot dichloorfenolen )
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:37 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten