nitraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 10:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nitraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
nitraat
Engelse naam
nitrate
CAS-nummer
14797-55-8
Aquo-code
NO3
SIKB-id
1270
Molecuulformule
NO3
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 10:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 10:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nitraat
(14797-55-8)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 50 mg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 50 mg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwaterkwaliteitnorm (opgelost) 50 mg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 5,6 mg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 50 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

191:

Dit betreft Europees vastgestelde grondwaterkwaliteitsnormen voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen. Zij zijn vastgesteld ter implementatie van de grondwaterkwaliteitsnormen die zijn opgenomen in bijlage I bij de grondwaterrichtlijn.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

als mg NO3/l

2:

als mg NO3/l

3:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

4:

als mg N/l

Ter bescherming van voedselarme gebieden kunnen lagere waarden vereist zijn

5:

Ten aanzien van de concentraties nitraat en nitriet dient tevens te worden voldaan aan de voorwaarde dat [nitraat]/50 +[nitriet]/3 <1, waarbij de rechte haken de concentratie in mg/l uitdrukken, voor nitraat in NO3, en voor nitriet in NO2.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 10:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 10:47 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten