1,1,2-trichloortrifluorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,2-trichloortrifluorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
76-13-1
EG-nummer
200-936-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
CFK 113
Engelse naam
1,1,2-trichlorotrifluoroethane
Synoniemen
1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan
freon 113
HFK 113
Aquo-code
CFK113
SIKB-id
800
Molecuulformule
C2-Cl3-F3
SMILES
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,1,2-trichloortrifluorethaan (CFK 113)
(76-13-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
3,7 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid