1,1,2-trichloortrifluorethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 6:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,2-Trichloortrifluorethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,1,2-trichloortrifluorethaan
Stofafkorting
CFK 113
Engelse naam
1,1,2-trichlorotrifluoroethane
CAS-nummer
76-13-1
EG-nummer
200-936-1
Aquo-code
CFK113
SIKB-id
800
Synoniem
1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan
freon 113
Molecuulformule
C2Cl3F3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,1,2-trichloortrifluorethaan
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 6:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 6:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,1,2-trichloortrifluorethaan (CFK 113)
(76-13-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3,7 µg/l
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater indicatieve interventiewaarde (opgelost)
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

3:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 6:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-4-2019 om: 6:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten