1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-(3,4-Dichloorfenyl)-3-Methylureum

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum
Engelse naam
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea
CAS-nummer
3567-62-2
EG-nummer
622-767-6
Aquo-code
134DClFy3C1y
SIKB-id
2817
Synoniem
metaboliet van linuron
monomethyldiuron
Molecuulformule
C8-H8-Cl2-N2-O
SMILES
c1(cc(c(Cl)cc1)Cl)NC(NC)=O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
fenylureas
chloorfenylureas

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum
(3567-62-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/29/2020 om: 11:14 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten