1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-(3,4-Dichloorfenyl)-3-Methylureum

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum
Engelse naam
1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea
CAS-nummer
3567-62-2
EG-nummer
622-767-6
Aquo-code
134DClFy3C1y
SIKB-id
2817
Synoniem
metaboliet van linuron
monomethyldiuron
Molecuulformule
C8-H8-Cl2-N2-O
SMILES
c1(cc(c(Cl)cc1)Cl)NC(NC)=O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
metabolieten
Chemische stofgroep
fenylureas
chloorfenylureas

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum
(3567-62-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 14:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten