ZZS-navigator - activiteit Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht voor branche 3.4.12 Andere industrie

Download deze lijst

tonen verbergen

Individuele stoffen

tonen verbergen

ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde benzenen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen Emissie verwacht

tonen verbergen

ZZS polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) Emissie verwacht