bis[p-(dimethylamino)fenyl][p-(dimethylammonio)fenyl]methylium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bis[p-(dimethylamino)fenyl][p-(dimethylammonio)fenyl]methylium

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14426-25-6
EG-nummer
238-398-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
bis[p-(dimethylamino)phenyl][p-(dimethylammonio)phenyl]methylium
Molecuulformule
C25-H32-N3
SMILES
CN(C)C1C=CC(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]
(548-62-9)
Specifieke naam CMR
C.I. Basic Violet 3 met 0,1 procent of meer Michler's keton (EC nr. 202-027-5)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
C.I. Basic Violet 3 [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG-nr. 202-027-5)]
(548-62-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
C.I. Basic Violet 3 met 0,1% Michlers keton
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid