2,3,4,6-tetrachloorfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,4,6-tetrachloorfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
58-90-2
EG-nummer
200-402-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,3,4,6-tetrachlorophenol
Aquo-code
2346T4ClFol
SIKB-id
80
Molecuulformule
C6-H2-Cl4-O
SMILES
OC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetrachloorfenolen som 2,3,4,6-tetrachloorfenol
(58-90-2)

(behoort tot tetrachloorfenolen som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,25
2,25
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
1 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
0,3 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
21 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,001 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,015 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
6 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,015 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
10 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2,3,4,6-tetrachloorfenol
(58-90-2)

(behoort tot tetrachloorfenolen som)
Specifieke naam ECHA
2,3,4,6-tetrachlorophenol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid