1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
375-72-4
EG-nummer
206-792-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Synoniem
1-Butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-
Molecuulformule
C4-F10-O2-S
SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten (PFBS) 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonyl fluoride
(375-72-4)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid