aflatoxine G1 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aflatoxine G1

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1165-39-5
EG-nummer
214-615-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(7aR,cis)3,4,7a,10a-tetrahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione
Molecuulformule
C17-H12-O7
SMILES
COC1=CC2=C(C3C=COC3O2)C2=C1C1=C(C(=O)OCC1)C(=O)O2
Functionele stofgroepen
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aflatoxinen aflatoxine G1
(1165-39-5)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam op SZW-lijst
aflatoxines
aflatoxine G1
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxine G1
(1165-39-5)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA
(7aR,cis)3,4,7a,10a-tetrahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid