trans-1,2-dichlooretheen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

trans-1,2-dichlooretheen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
156-60-5
EG-nummer
205-860-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
trans-1,2-dichloroethylene
Synoniemen
trans-1,2-dichloorethyleen
trans-1,2-dichloroethene
1,2-transdichlooretheen
Aquo-code
t12DClC2e
SIKB-id
1578
Molecuulformule
C2-H2-Cl2
SMILES
Cl\C=C\Cl
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst RIVM stofadviezen
Chemische stofgroep
gechloreerde alifatische koolwaterstoffen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0)
trans-1,2-dichlooretheen
(156-60-5)

(behoort tot 1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel))
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
60 µg/m3
60 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
0,68
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
6,8 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,68 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
1 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,30 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
1 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
20 µg/l
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
550 mg/m3
1.100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
1.700 mg/m3
3.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
3.900 mg/m3
7.800 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
550 mg/m3
1.100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
1.700 mg/m3
3.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
3.900 mg/m3
7.800 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
550 mg/m3
1.100 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
1.700 mg/m3
3.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
3.900 mg/m3
7.800 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
1083 mg/m3
1083 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0)
UN-nummer 1150
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-DICHLOORETHYLEEN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel)
(540-59-0)
UN-nummer 1150
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,2-DICHLOORETHYLEEN
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.