dibutyltindilauraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dibutyltindilauraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
77-58-7
EG-nummer
201-039-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
dibutyltin dilaurate
Synoniemen
dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane
dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannaan
Molecuulformule
C32-H64-O4-Sn
SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS organotinverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
dibutyltindilauraat
(77-58-7)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibutyltin (kation)
(14488-53-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,28 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,09 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,21 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
dibutyltindilauraat
(77-58-7)

(behoort tot dibutyltin (kation) )
Specifieke naam op SZW-lijst
dibutyltin dilauraat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid