2-propeenzuur, methylester, reactieproducten met gemengd O,O-bis(vertakt en lineair pentyl en iso-Bu) fosfordithioaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-propeenzuur, methylester, reactieproducten met gemengd O,O-bis(vertakt en lineair pentyl en iso-Bu) fosfordithioaten

 

Stofgegevens

CAS-nummer
93925-38-3
EG-nummer
300-340-2

Engelse naam
2-propenoic acid, methyl ester, reaction products with mixed O,O-bis(branched and linear pentyl and iso-Bu) phosphorodithioates

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid