2,3,6-trichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,6-Trichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,6-trichloorfenol
Engelse naam
2,3,6-trichlorophenol
CAS-nummer
933-75-5
EG-nummer
213-271-7
Aquo-code
236TClFol
SIKB-id
89
Molecuulformule
C6-H3-Cl3-O
SMILES
c1(c(c(ccc1Cl)Cl)Cl)O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3,6-trichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
trichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
trichloorfenolen
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,6-trichloorfenol
(933-75-5)

(behoort tot trichloorfenolen )
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater ernstig risiconiveau
 

Toelichtende voetnoot

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 11:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten