2,3,6-trichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,6-Trichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,6-trichloorfenol
Engelse naam
2,3,6-trichlorophenol
CAS-nummer
933-75-5
EG-nummer
213-271-7
Aquo-code
236TClFol
SIKB-id
89
Molecuulformule
C6-H3-Cl3-O
SMILES
c1(c(c(ccc1Cl)Cl)Cl)O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3,6-trichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
trichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,6-trichloorfenol
(933-75-5)

(behoort tot trichloorfenolen)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
Milieu Grondwater Grondwater ernstig risiconiveau
 

Toelichtende voetnoot

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten