ammoniumverbindingen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ammoniumverbindingen

Stofgegevens

 
Stofnaam
ammoniumverbindingen
Engelse naam
ammonia compounds
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ammoniumverbindingen
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 2 / 10 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg N/l

De waarde van 2 mg N/l heeft betrekking op zand-, de waarde van 10 mg N/l op klei- en veengrond

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten