ammoniumverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ammoniumverbindingen

 

Stofgegevens

Engelse naam
ammonia compounds
Functionele stofgroep
nutriënten en eutrofiëringsparameters

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid