som chlooranilines | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Som Chlooranilines

Stofgegevens

 
Stofnaam
som chlooranilines
Aquo-code
sClAn
SIKB-id
4317
Chemische stofgroep
chlooranilines

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm som chlooranilines
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-8-2019 om: 8:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten