ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

1,3,6-naftaleentrisulfonzuur, 8-hydroxy-7-((4'-((2-hydroxy-1-naftaleen)azo)-(1,1'-bifenyl)-4-yl)-azo)-, trinatriumzout behoort tot ZZS benzidines