ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

bis(4-t-butylfenyl) iodonium perfluorbutaansulfonaat behoort tot ZZS PFAS