ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

bis(4-t-butylfenyl) iodonium perfluorbutaansulfonaat behoort tot ZZS PFAS