boorlithiumzinktelluriet, amorf Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

boorlithiumzinktelluriet, amorf

 

Stofgegevens

EG-nummer
956-834-9

Engelse naam
amorphous boron lithium zinc tellurite
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
zink en zinkverbindingen
ZZS boorverbindingen
diboortrioxide
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
diboortrioxide
(1303-86-2)
boorlithiumzinktelluriet, amorf
(behoort tot diboortrioxide)
Specifieke naam op ZZS
booroxide; diboortrioxide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
22-9-2023

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
diboortrioxide
(1303-86-2)
boorlithiumzinktelluriet, amorf
(behoort tot diboortrioxide)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
diboortrioxide
(1303-86-2)
Specifieke naam CMR
booroxide, diboortrioxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
diboortrioxide
(1303-86-2)
Specifieke naam op SZW-lijst
boriumoxide
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
boorlithiumzinktelluriet, amorf
(behoort tot diboortrioxide)
Specifieke naam ECHA
Amorphous boron lithium zinc tellurite
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid