tetrabroom(tetrabroomfenyl)benzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Tetrabroom(Tetrabroomfenyl)Benzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
tetrabroom(tetrabroomfenyl)benzeen
Engelse naam
tetrabromo(tetrabromophenyl)benzene
CAS-nummer
27858-07-7
EG-nummer
248-696-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
octabromobiphenyl
octabroom
Molecuulformule
C12-H2-Br8
SMILES
Brc1ccc(c(Br)c1Br)c2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
polybroombifenylen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
polybroombifenylen (PBBs)
(59536-65-1)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 24-04-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polybroombifenylen (PBBs)
(59536-65-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder de ZZS-stofgroep gebromeerde brandvertragers

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 3/31/2023 om: 8:52 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten