(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylideen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95342-41-9

Engelse naam
(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid