aflatoxine Q1 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aflatoxine Q1

 

Stofgegevens

CAS-nummer
52819-96-2
EG-nummer
637-071-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Aflatoxin Q1
Molecuulformule
C17-H12-O7
SMILES
COC1=C2C3=C(C(=O)CC3O)C(=O)OC2=C4C5C=COC5OC4=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aflatoxinen
Specifieke naam op SZW-lijst
aflatoxines
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxine Q1
(52819-96-2)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA
Aflatoxin Q1
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid