aflatoxine P1 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aflatoxine P1

 

Stofgegevens

CAS-nummer
32215-02-4
EG-nummer
636-522-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Aflatoxin P1
Molecuulformule
C16-H10-O6
SMILES
OC1=CC2=C([C@@H]3C=CO[C@@H]3O2)C2=C1C1=C(C(=O)CC1)C(=O)O2
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aflatoxinen
Specifieke naam op SZW-lijst
aflatoxines
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxine P1
(32215-02-4)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA
Aflatoxin P1
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid