Aflatoxicol II unnatural isomer Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aflatoxicol II unnatural isomer

 

Stofgegevens

CAS-nummer
61740-00-9
EG-nummer
633-089-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Aflatoxicol II unnatural isomer
Molecuulformule
C17-H14-O6
SMILES
COC1=C2C3=C([C@H](O)CC3)C(=O)OC2=C2[C@@H]3C=CO[C@@H]3OC2=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aflatoxinen
Specifieke naam op SZW-lijst
aflatoxines
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Aflatoxicol II unnatural isomer
(61740-00-9)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA
Aflatoxicol II unnatural isomer
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid