3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride

 
Stofgegevens
Stofnaam 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride
Engelse naam 3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride
CAS-nummer 612-83-9
EG-nummer 210-323-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C12-H12-Cl4-N2
SMILES Cl.Cl.NC1=CC=C(C=C1Cl)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS benzidines
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride
(612-83-9)

(behoort tot zouten van 3,3'-dichloorbenzidine)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
14-2-2022
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 15:22

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride
(612-83-9)

(behoort tot zouten van 3,3'-dichloorbenzidine)
Specifieke naam CMR 3,3'-dichloorbenzidine zouten, catalogusnummer 612-069-00-X
3,3'-dichloorbenzidine zouten, catalogusnummer 612-069-00-X
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine 3,3'-dichloorbenzidine dihydrochloride
(612-83-9)

(behoort tot zouten van 3,3'-dichloorbenzidine)
Specifieke naam op SZW-lijst 3,3’-dichloorbenzidine zouten
3,3’-dichloorbenzidine dihydrochloride
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.