tetrabutylfosfonium perfluorbutaansulfonaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tetrabutylfosfonium perfluorbutaansulfonaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
220689-12-3
EG-nummer
444-440-5

Engelse naam
tetrabutylphosphonium perfluorobutane sulfonate
Synoniemen
Phosphonium, tetrabutyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonate (1:1)
tetrabutylphosphanium nonafluorobutane-1-sulfonate
Molecuulformule
C20-H37-F9-O3-P-S
SMILES
CCCC[PH+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten - VERWIJDERD VAN LIJST (PFBS)
Datum verwijdering
24-01-2020
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten (PFBS) tetrabutylfosfonium perfluorbutaansulfonaat
(220689-12-3)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid