methyl (3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluorhept-3-een-3-yl ether Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methyl (3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluorhept-3-een-3-yl ether

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1239414-43-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
methyl (3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluorohept-3-en-3-yl ether
Synoniemen
(3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluor-3-methoxyhept-3-een
(3E)-1,1,1,2,2,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-3-methoxyhept-3-ene
Molecuulformule
C8-H3-F13-O
SMILES
FC(C(/C(=C(/C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)\F)/OC)(F)F)(F)F
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid