aflatoxine G2 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aflatoxine G2

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7241-98-7
EG-nummer
230-643-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
(7aR,cis)3,4,7a,9,10,10a-hexahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione
Molecuulformule
C17-H14-O7
SMILES
[H][C@]12OCC[C@@]1([H])C1=C3OC(=O)C4=C(CCOC4=O)C3=C(OC)C=C1O2
Functionele stofgroepen
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aflatoxinen aflatoxine G2
(7241-98-7)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam op SZW-lijst
aflatoxines
aflatoxine G2
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxine G2
(7241-98-7)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA
(7aR,cis)3,4,7a,9,10,10a-hexahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid