aflatoxine B1 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aflatoxine B1

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1162-65-8
EG-nummer
214-603-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,3,6aα,9aα-tetrahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[2',3':4,5]furo[2,3-h]chromene-1,11-dione
Molecuulformule
C17-H12-O6
SMILES
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])C1=C(O2)C=C(OC)C2=C1OC(=O)C1=C2CCC1=O
Functionele stofgroepen
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 05:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
aflatoxinen aflatoxine B1
(1162-65-8)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam op SZW-lijst
aflatoxines
aflatoxine B1
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxine B1
(1162-65-8)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA
2,3,6aα,9aα-tetrahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[2',3':4,5]furo[2,3-h]chromene-1,11-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid