perfluorbutaansulfonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

perfluorbutaansulfonzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
375-73-5
EG-nummer
206-793-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
PFBS
Engelse naam
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid
Synoniemen
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutaan-1-sulfonzuur
perfluorobutanesulfonic acid
Aquo-code
L_PFBS
SIKB-id
3895
Molecuulformule
C4-H-F9-O3-S
SMILES
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroepen
ZZS PFAS
PFAS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten - VERWIJDERD VAN LIJST (PFBS) perfluorbutaansulfonzuur - VERWIJDERD VAN LIJST (PFBS)
(375-73-5)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten)
Datum verwijdering
24-01-2020
24-01-2020
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten (PFBS) perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
(375-73-5)

(behoort tot perfluorbutaansulfonzuur en zijn zouten)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 07:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid