nikkeldinitraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nikkeldinitraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13138-45-9
EG-nummer
236-068-5
UN-nummer
2725

Engelse naam
nickel dinitrate
Molecuulformule
N2-Ni-O6
SMILES
[Ni++].[O-]N(=O)=O.[O-]N(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
nikkel(II)nitraathexahydraat
(13478-00-7)

(behoort tot nikkeldinitraat)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
28-5-2019

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
nikkel(II)nitraathexahydraat
(13478-00-7)

(behoort tot nikkeldinitraat)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nikkeldinitraat
(13138-45-9)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkeldinitraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
Specifieke naam ECHA
Nickel dinitrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
UN-nummer 2725
Benaming en beschrijving 3.1.2 NIKKELNITRAAT
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
nikkeldinitraat
(13138-45-9)
UN-nummer 2725
Benaming en beschrijving 3.1.2 NIKKELNITRAAT
GEVI-code 50
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten