nonylfenol en nonylfenolethoxylaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

nonylfenol en nonylfenolethoxylaten

 
Stofgegevens
Stofnaam nonylfenol en nonylfenolethoxylaten
Stofafkorting NP; NPEs
Engelse naam nonylphenol and nonylphenolethoxylates
Synoniem (NP/NPEs) and related substances
nonylphenols
nonylphenol/ethoxylates and related substances
(NP/NPEs) en verwante stoffen
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
nonylfenol, vertakt en lineair, geëthoxyleerd (met 704 g/mol ≤ gemiddeld molecuul gewicht < 1540 g/mol)
poly(oxy-1,2-ethaandiyl), alfa-(2-nonylfenyl)-omega-hydroxy-
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP; NPEs)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP; NPEs)
Specifieke naam op OSPAR nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
E-PRTR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP; NPEs)
Specifieke stofnaam op EPRTR Nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP; NPEs)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII a) nonylfenol, b) nonylfenolethoxylaten
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 46. nonylfenol en nonylfenolethoxylaten

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

NP/NPE's

2:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten