zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine

 

Stofgegevens

Engelse naam
salts of 3,3'-dimethoxybenzidine
Synoniemen
zouten van o-dianisidine
salts of o-dianisidine
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
aromatische amines
ZZS benzidines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
3,3'-dimethoxybenzidine
(119-90-4)

(behoort tot zouten van benzidine)
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine
(behoort tot 3,3'-dimethoxybenzidine)
3,3'-dimethoxybifenyl-4,4'-yleendiammonium dichloride
(20325-40-0)

(behoort tot zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
3,3'-dimethoxybenzidine
(119-90-4)

(behoort tot zouten van benzidine)
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine
(behoort tot 3,3'-dimethoxybenzidine)
3,3'-dimethoxybifenyl-4,4'-yleendiammonium dichloride
(20325-40-0)

(behoort tot zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine)
Specifieke naam CMR
3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine, zouten van o-dianisidine, catalogusnummer 612-037-00-5
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine, zouten van o-dianisidine, catalogusnummer 612-037-00-5
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
3,3'-dimethoxybenzidine
(119-90-4)

(behoort tot zouten van benzidine)
zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine
(behoort tot 3,3'-dimethoxybenzidine)
3,3'-dimethoxybifenyl-4,4'-yleendiammonium dichloride
(20325-40-0)

(behoort tot zouten van 3,3'-dimethoxybenzidine)
Specifieke naam op SZW-lijst
o-dianisidine
zouten van o-dianisidine
3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylenediammonium dichloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid