hexahydroftaalzuur-anhydride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hexahydroftaalzuur-anhydride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
85-42-7
EG-nummer
201-604-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
Synoniem
cyclohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride
Molecuulformule
C8-H10-O3
SMILES
O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid