dinatriumtetraboraat, watervrij Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dinatriumtetraboraat, watervrij

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1330-43-4
EG-nummer
215-540-4

Engelse naam
disodium tetraborate, anhydrous
Synoniemen
disodium tetraborate anhydrous
boric acid disodium salt
sodium tetraborate
boorzuur, dinatriumzout
orthoboorzuur, natriumzout
Aquo-code
Na2B4O7
SIKB-id
4206
Molecuulformule
B4-Na2-O7
SMILES
[Na+].[Na+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm boraxdecahydraat
(1303-96-4)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
700 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
dinatriumtetraboraat, watervrij
(1330-43-4)
boraxdecahydraat
(1303-96-4)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
boraxpentahydraat
(12179-04-3)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
tetraboordinatriumheptaoxide hydraat
(12267-73-1)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
Specifieke naam CMR
boorzuur dinatriumzout, dinatriumtetraboraat, watervrij [1], tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat [2], orthoboorzuur natriumzout [3]
boraxdecahydraat, dinatriumtetraboraat decahydraat
boraxpentahydraat, dinatriumtetraboraat pentahydraat
boorzuur dinatriumzout, dinatriumtetraboraat, watervrij [1], tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat [2], orthoboorzuur natriumzout [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
dinatriumtetraboraat, watervrij
(1330-43-4)
boraxdecahydraat
(1303-96-4)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
boraxpentahydraat
(12179-04-3)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
tetraboordinatriumheptaoxide hydraat
(12267-73-1)

(behoort tot dinatriumtetraboraat, watervrij)
Specifieke naam op SZW-lijst
dinatriumtetraboraat, watervrij
dinatriumtetraboraat decahydraat
dinatriumtetraboraat pentahydraat
tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
dinatriumtetraboraat, watervrij
(1330-43-4)
Specifieke naam ECHA
Disodium tetraborate, anhydrous
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid