1,2,3,4-tetrachloorbenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
634-66-2
EG-nummer
211-214-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2,3,4-tetrachlorobenzene
Aquo-code
1234T4ClBen
SIKB-id
16
Molecuulformule
C6-H2-Cl4
SMILES
ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C1
Chemische stofgroep
chloorbenzenen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetrachloorbenzenen som
(12408-10-5)
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
(634-66-2)

(behoort tot tetrachloorbenzenen som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,85
2,85
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,058 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
0,060 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,13 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost)
0,019 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost)
0,013 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
7 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
2,2 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,0007 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,0090 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,0090 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
2,2 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,0090 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
2,5 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid