n-hexaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

n-hexaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
110-54-3
EG-nummer
203-777-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
n-hexane
Synoniem
hexaan
Aquo-code
C6a
SIKB-id
860
Molecuulformule
C6-H14
SMILES
CCCCCC
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Lijst CMR-stoffen SZW
hexanen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
n-hexaan - VERWIJDERD VAN LIJST
(110-54-3)

(behoort tot hexanen)
Datum verwijdering
19-4-2021
Reden verwijdering
Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm n-hexaan
(110-54-3)

(behoort tot hexanen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
700 µg/m3
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
72 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
20 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
144 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
40 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
15.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
45.000*** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
10.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
31.000** mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
10.000* mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
31.000** mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 06:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
n-hexaan
(110-54-3)

(behoort tot hexanen)
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
n-hexaan
(110-54-3)

(behoort tot hexanen)
Specifieke naam op SZW-lijst
n-hexaan
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
hexanen
UN-nummer 1208
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXANEN
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
hexanen
UN-nummer 1208
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXANEN
GEVI-code 33
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.